شرکت میرآب اصفهان

آزمایشگاه

شرکت میرآب اصفهان دارای یکی از بزرگترین و مدرن ترین آزمایشگاه های آکرودیته این صنعت در استان اصفهان بوده و امور مربوطه را طی سه فرآیند زیرمورد بررسی و بازرسی قرار میدهند:

tensile

الف) آزمایش مواد (اولیه)
• شاخص جریان مذاب MFR
• چگالی(دانسیته ) Density
• تعیین درصد وزنی دوده Carbon Black Content
• میزان پخش یا پراکندگی دوده Carbon Black Dispersion
• آزمون پایداری حرارتی و مقاومت در برابر اکسیداسیون OIT

ب)آزمایش های لوله از لحاظ فیزیکی:
• چگالی(دانسیته )Density
• اندازه گیری ابعاد (قطر و ضخامت) و دوپهنی Dimension and Ovality
• آزمون پایداری حرارتی و مقاومت در برابر اکسیداسیون OIT
• آزمون میزان برگشت حرارتی Heat Reversion
• ترک ناشی از عوامل محیطی ESCR
• آزمون درصد دوده لوله Carbon Black Content
• آزمون پخش و توزیع دوده در لوله Carbon Black Dispersion

ج) آزمایش های لوله از لحاظ مکانیکی:
• آزمون مقاومت کششیTensile
• مقاومت خزشی (هیدرواستاتیکی) Hydrostatic ,
• فشار ترکیدگی Burst

رفتن به بالا

تماس با ما

آدرس :کیلومتر۵۰جاده اصفهان-شیراز-شهرک صنعتی رازی-فازدوم-خیابان هشتم-پلاک۲۲۴- Phone: ۰۹۱۳۲۲۴۲۴۴۸