شرکت میرآب اصفهان


من منتجات شرکه میراب الأصفهانیه أنابیب بولی ایثیلین الخفیفه بقطر ۱۶ میلیمتراً و التی تلعب دوراً أساسیاً فی صناعه التزوید بمیاه الری بالتنقیط و تعرف بالاسم التجاری: (LDPE(Low Density Polyethylene…
Continue….

المُنتَج الآخر للشرکه هو أنابیب الری بالتنقیط بمسافه بین الفتحات ١٠،٢٠،٣٠ سانتیمتر و الذی یُستَفادُ منه من أجل تمدید المیاه بالطرق الحدیثه للمزارع و المحاصیل الصیفیه لمده موسم زراعی واحد…
Continue….

شرکه میرآب فی أصفهان لدیها الآن خمسه خطوط إنتاج عالیه السرعه بولی ایثیلین (PE ) مع إمکانیه إنتاج الأنابیب بقطر ۱۶ إلى ۶۳۰ میلیمتر مع قابلیّه تحمّل ضغوط مختلفه و …
Continue….

Back to Top

تماس با ما

آدرس :کیلومتر۵۰جاده اصفهان-شیراز-شهرک صنعتی رازی-فازدوم-خیابان هشتم-پلاک۲۲۴- Phone: ۰۹۱۳۲۲۴۲۴۴۸