شرکت میرآب اصفهان

Project Description

به طور کلی مزایای استفاده نوار آبیاری عبارتند از:
•لوله های نواری سبک بوده وبه سهولت قابل حمل ونصب می باشد.
•لوله های نواری رامی توان بدون آنکه نیازی به تسطیح زیاد زمین باشد درمزارع وسیع حتی به صورت مکانیزه وهمزمان با کشت بذر(بوسیله تراکتور) نصب نمود .
•نصب لوله های نواری بسیار راحت تر از لوله های ۱۶ وقطره چکان میباشد.
•لوله های نواری را میتوان زیر خاک قرار داد ودرنتیجه به علت اشباع نشدن خاک وعدم ایجاد سله در سطح آن،ریشه گیاه به راحتی تنفس نموده وهمواره از اکسیژن کافی بهره مند می گردد.
•درهرنوبت آبیاری، آب کمتری مصرف شده ودرنتیجه راندمان میتواند تا۹۵ %درصد افزایش یابد.
•به علت افزایش سطح زیرکشت ،ا فزایش تولید محصول درواحد سطح وصرفه جویی در مصرف آب ،سرمایه گذاری درزمینه تولید محصولات کشاورزی اقتصادی تر می گردد.
•با استفاده از سیستم آبیاری نواری می توان کودهای شیمیایی ،مواد غذایی و سموم سیستمیک را به طور مستقیم ودر مراحل مختلف رشد گیاهی به ریشه رسانده ودرمصرف آنها حداکثر صرفه جویی را نمود.
•رشد علفهای هرز کمترشده وکنترل آنها در مزارع آسانتر می گردد.
•افزایش راندمان آبیاری به میزان ۷۰ % در روش بارانی و به میزان ۹۰ % در روش قطره ای و تقلیل میزان آب مصرفی در مقایسه با آبیاری سطحی .
•عدم تشکیل رواناب سطحی و جلوگیری از فرسایش خاک.
•تنظیم میزان آب مورد نیاز برای انواع خاک ها و کشت ها در فصول مختلف زراعی.
•تهویه مناسب خاک و یکنواختی پخش آب در سطح مزرعه و عدم نیاز به زهکشی مزرعه.
•افزایش محصول در واحد سطح در مقایسه با آبیاری سنتی .
•عدم نیاز به تسطیح اراضی در این روش .
•جلوگیری از سله بستن و حفظ پوکی خاک.
•عدم نیاز به ایجاد نهرهای خاکی درون مزرعه و نهرهای زهکشی و استفاده بهینه از کل زمین مزروعی.
•قابل استفاده برای تمام گیاهان .
•امکان انجام آبیاری همراه با کودپاشی و سمپاشی و پخش یکنواخت آنها.
•وارد نشدن بذر علفهای هرز به مزرعه به دلیل انتقال آب از طریق لوله ها.
•سهولت در انجام عملیات زراعی .
•تبخیر سطحی در آبیاری قطره ای به حداقل می رسد و­از خارج شدن آب از محوطه ریشه جلوگیری می گردد .
•عدم امکان رویش بذر علفهای هرز به دلیل مرطوب شدن فقط بخشی از سطح خاک اطراف ریشه گیاه اصلی .
•افزایش کیفی و کمی محصول .
•عدم نیاز به نیروی کارگر زیاد بدلیل ثابت بودن اجزای سیستم .
•فضای انبارداری و سهولت نگهداری در بین فصول رشد محصول، حداقل بوده و سبک با قابلیت حمل آسان می باشد.
•اتصالات آن به صورت قطعات ساده و استاندارد موجود است و روش کارگذاری آن به صورت دستی و ماشینی بسیار ساده است .
•باعث صرفه جویی در آب ، نیروی انسانی و کود شده و کیفیت محصول را افزایش داده و همچنین هزینه آن بسیار کم است .
•جنس پلاستیکی مخصوص آن از چسبیدن جلبک ها و رسوبات معدنی جلوگیری می کند .
•در مقابل گرما و اشعه ماوراءبنفش ، کلیه کودهای شیمیایی ، سموم ، دفع آفات و اسپری های کشاورزی مقاوم است .
•قابلیت نصب روی خاک ، زیر خاک و یا حتی معلق بوده و یکنواختی آبدهی آن تا ۲/۹۹ درصد نیز می رسد.
•قطره چکانها از اجزا لوله بوده و در نتیجه امکان جدا شدن آنها از سیستم مرتفع گردیده .
•قابل استفاده در یک فصل زراعی می باشد.
•تفاوت آبیاری قطره ای با سایر روش‌های آبیاری نوارهای آبیاری قطره ای با بالا بردن راندمان آب مصرفی تا ۹۵% درصد ،قابل استفاده برای کلیه کشت های ردیفی وانواع گلخانه ها مزارع وغیره می باشد . از محا سن این روش افزایش محصول ،کیفیت برتر،صرفه جویی در مصرف آب وا نرژی، یکنواختی توزیع در تقسیم بهتر آب وعدم ایجاد محدودیت درکاربرد ماشین آلات کشاورزی به دلیل خشک ماندن فاروها می باشد.
•پس از هر آبیاری در زمین هایی که دارای مواد آلی کم و خاک سنگین هستند لایه روی خاک سخت شده و امکان رشد و نمو گیاه را کم می کند. بنابراین در زمین های کوچک با داس دستی و در زمین های بزرگ با کولتیواتور قشر سخت و سطحی خاک را خرد کرده، ضمناً علفهای هرز را نیز از بین می برند این کار سله شکنی نامیده میشود.
•مهمترین تفاوت آبیاری قطره ای با سایر روش‌های آبیاری در این است که بین تبخیر،تعرق و مقدار آبی که باید به زمین داده شود، در یک دوره زمانی محدود(۲۴ تا ۷۲ ساعت)، توازن برقرار می‌شود. این امر باعث می‌شود با توجه به محدود بودن میزان آب در دسترس، بیشترین بهره وری از آب انجام پذیرد. از آنجا که سیستم‌های آبیاری قطره‌ای ثابت هستند، خودکار کردن بسیاری از آنها آسان است. این سیستم‌ها برای مدیران آبیاری که قصد مخلوط کردن کود و آب (کود آبیاری) را درون سیستم آبیاری دارند،بسیار مناسب هستند.

Related Projects

Back to Top

contact with us

آدرس :کیلومتر۵۰جاده اصفهان-شیراز-شهرک صنعتی رازی-فازدوم-خیابان هشتم-پلاک۲۲۴- Phone: ۰۹۱۳۲۲۴۲۴۴۸